Naše služby

Naši partneri

Pre nás je tým najdôležitejším aspektom spokojnosť zákazníka. Preto je pre nás prírodzeným, že počas opráv využívame iba tie najkvalitnejšie súčiastky. Našimi dodávateľmi sú iba medzinárodne renomované spoločnosti. Prehľad týchto spoločností:
Prosím, pozritie si zoznam našich najvýznamnejších klientov, na ktorý sme patrične hrdí:

Referencie

Hydrek spol. sr.o. nevykonáva iba kvalitnú údržbu a flexibilný servis hydraulických valcov, za najvýhodnejšie ceny v našom okolií, ale môže sa píšiť aj klientelou z okolitých krajín, na čom sme patrične hrdý, a čo sa stalo našou najväčšou výhodou v konkurenčom boji. Za posledné obdobie sme sa rozhodli ponúknuť naše služby aj záhraničným klientom. Je výrazným ocenením, že medzi našou klientelou sa nachádzajú aj medzinárodné spoločnosti a štátne podniky. Netajíme sa ešte vyššími cieľmi, a preto sa snažíme nadviazať nové partnerské vzťahy.

Súkromný sektor:

Štátny sektor: