Hydrek spol. s.r.o.

Sídlo: Zalaba, 93701, Zalaba 2.

Telefón: +421 903 43 42 63

E-mail: kapcsolat@hydrek.hu

IČO: 34 134 387

IČ DPH: SK2020404760

© Hydrek spol. s.r.o.