Vážený klient!

Srdečne Vás vítame na našej webstránke!

Dovoľte, aby som Vám touto cestou predstavil našu spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti opráv hydraulických valcov.
Naša spoločnosť vznikla ako sekcia v PD Zalaba pre opravy poľnohospodárskej mechaniky. V roku 1996 po zániku PD Zalaba vznikla spoločnosť pod menom Hydrek spol. sr.o. Po úvodnom získavaní znalostí a potrieb trhu, sme sa vydali vlastnou cestou získavania nových vízií, pričom sme sa snažili preniknúť do nových nepremapovaných sfér. Na základe týchto znalostí sme časom uzatvorili mnoho partnerských projektov, ktoré zabezpečili vzájomný rast partnerov i nás. Dnes už hrdo môžeme vyhlásiť, že naša spoločnosť poskytuje služby spolu s parternmi na tej najvyššej úrovni.

Iba jedna minúta k dispozícii k predstaveniu spoločnosti…

V prípade, že by som mal k dispozícií iba jednu minútu k predstaveniu spoločnosti Hydrek, určite by som začal tým najdôležitejším atribútom. Mohol by som spomenúť, že počas dvoch desaťročií našej činnosti sme opravili vyše 14 000 hydraulických valcov, pričom miera reklamácií bola na úrovni 1,3%, nehovoriac o výhodných cenách, avšak s Vašim dovolením, by som nepoužil tieto aspekty. Tu je dôvod, prečo je pre nás najvýznamnejším činom presne tento: Pred pár rokmi spustošila našu obec obrovská prívalová voda. Táto správa sa dostala do večerného žurnálu jednej z komerčných TV staníc. V tú noc mi nespočet krát zvonil telefón. Volalai kliento od Bratislavy až po Komráno či nepotrebujeme pomoc a či sme v poriadku. vtedy som si uvedomil, že to čo robíme, robíme dobre, a chceme v tom pokračovať a robiť to ešte lepšie!

Uznanie a spokojnosť

Uznanie je to, prečo sa to oplatí robiť, prečo je u nás každý klient vítaný 365 dní v roku. Verím, že sa nám v budúcnu podarí Vás presvedčiť o kvalite našej práce, flexibilite, o ponúkaných cenách a nie v poslednom rade Vás opätovne privítať, ako spokojného zákazníka.
Výrobný riaditeľ