Podmienky pre ochranu osobných údajov Hydrek.hu

Podmienky pre ochranu  osobných údajov (ďalej len: Predpisy) vydáva Hydrek spol. s.r.o. (Zalaba, 93701, Zalaba 2.) (ďalej len prevádzkovateľ) v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky hydrek.hu (ďalej len webová stránka) a správou jej údajov. Účelom Nariadenia je zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s osobnými údajmi poskytnutými pri registrácii na webovej stránke vyplnením rôznych formulárov a kontrolované používanie poskytnutých osobných údajov.

Prevádzka a používanie webovej stránky

Účelom prevádzky webovej stránky je umožniť používateľom čítať informácie zobrazené na webovej stránke.

Kontakt, žiadosť o cenovú ponuku

K údajom poskytnutým pri kontakte a žiadosti o cenovú ponuku bude mať prístup iba prevádzkovateľ a budú prísne dôverné. Používateľ má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov poskytnutých pri kontakte a žiadosti o cenovú ponuku.

Údaje poskytnuté počas kontaktu a žiadosti o cenovú ponuku

Kontakt a žiadosť o cenovú ponuku prebieha online. Registrovaný zodpovedá za pravosť poskytnutých osobných údajov, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z uvedenia nepravdivých údajov, vyhradzuje si však právo zrušiť .

V prípade kontaktu a žiadosti o cenovú ponuku je potrebné pri vypĺňaní formulára uviesť nasledovné údaje:

1) Meno: meno používateľa

2) E-mailová adresa alebo telefónne číslo: prevádzkovateľ webovej stránky kontaktuje užívateľa prostredníctvom adresy alebo telefónneho čísla (odpovedanie na otázky užívateľa, služba zasielania noviniek, správa zaslaná prevádzkovateľom)

Povinné osobné údaje uvedené pri kontakte a žiadosti o cenovú ponuku (e-mailová adresa, telefónne číslo) sú potrebné len na prevádzku webovej stránky.

Automaticky zaznamenávané informácie

Pri používaní webovej stránky sa automaticky zaznamená:

– počet odoslaných listov

– počet prečítaných listov